Digitální tisk

 
Digitální tisk patří do moderní a neustále se rozvíjející technologie, kde až do současné doby přetrvávala technická omezení, která znemožňovala její použití ve výrobě foliových klávesnic a foliových štítků
v plnohodnotném rozsahu.
 
Hlavními překážkami byly materiály, barvy a nevyhovující obrazové rozlišení.
 
 
Používaná tisková rozlišení zaručují vysokou kvalitu vzhledu výrobků.
 
 
 
 
. . . . a není to technologie, co je nejdůležitější. Je to způsob využití této technologie . . . .
Milan KUBÁT - ATM sítotisk
Musilova 36
586 01 JIHLAVA, CZ
Tel. : +420 56 730 14 17
Fax: +420 56 730 92 65
info@atmsitotisk.cz